Yugopotamia Mania

Yugopotamia Mania

★★★★★
7 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Yugopotamia Mania?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

The latest category of Nickelodeon Games that we have created for our website is the The Fairly Oddparents Games category, in which we have just now added it's first game, a game called Yugopotamia Mania, which we invite everyone to play, and we are pretty sure that you will do, as this is one of Nickelodeon's longest running shows, and it is loved by countless of children and teens all over the world. The warrior race of Yugopotamians has stolen the Earth's nickel supply to use as air fresheners for their ship, and in this game you will help Timmy get them back! How? Don't worry, because we are going to explain how right now! You will use the arrow keys to move Timmy, as he has to watch out for laser panels and trap doors. You will have to pick up chocolate, flowers and teddy bears to scare off the Yugopotamian guards. To use them, hit the space bar and then touch a guard, or click on the item you want to use. You have to pick up all the nickels on the course before entering the next level, and pick up the Blast Key and find the exit before time runs out or it's game over. We wish you good luck and a great time with this game!

How to play?

Use the arrow keys and the space bar.