Thor Takes Flight

Thor Takes Flight

★★★★★
4 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Thor Takes Flight?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Thor Takes Flight

Super Heroes Games and Flying Games go hand in hand, as well as action games, and since Thor can fly, in the Thor Games we have now added Thor Takes Flight, a great super hero flying game, which we are certain you are all going to love playing from start to finish, first of all, because that was the case with us when we have discovered it, which is also what prompted us to share it with everyone as soon as we were able to. We are now going to provide you with information about what you do in the game, so make sure you read the description if you want to do a great job! Guide Thor through the worlds of Asgard to defeat Loki and his minions. Pressing fire quickly fires a lightning bolt, and holding the fire button for a moment unleashes a devastating hammer spin. Along the way, pick up golden apples to rejuvenate your health, and pick up hammers to increase the power of all your attacks. Of course, the fire button is the left mouse button, and remember that you only have three lives at your disposal. Start playing right now, and you will have a really great time with the game, guaranteed!

How to play?

Use the mouse.