Dog Pound 3

Dog Pound 3

★★★★★
2 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Dog Pound 3?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Dog Pound 3

Welcome to Dog Pound 3, the third game from the Fetch with Ruff Ruffman Games category we have added today on our website for you all, and the third in a series of trivia and quiz games you can't miss out on, since in each of them you have 20 amazing questions to answer to, in a method you have never seen before in quiz games, which is why you should not miss this opportunity for anything in the world. If you played the other two, you know that we are right. This one brings a new set of 20 questions, so let us give you more details about the game, so that you can begin playing it immediately! You have to read the question, and pound the answers that you think is right. Be very careful not to pound the wrong answers. You lose points when you answer wrong, and you get points when you are right. Also, if the dog comes up out of one of the nine holes, you are going to lose the game, so do your best not to pound him for anything in the world. Good luck, and we hope that when you are done, you will try out other games from this amazing category of ours!

How to play?

Use the mouse.