Kick Buttowski 6 Diff

Kick Buttowski 6 Diff

★★★★★
3 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Kick Buttowski 6 Diff?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Kick Buttowski 6 Diff

The final new game of the day belongs to the Kick Buttowski Games category, which we have seen is a category of Disney XD Games you like a lot, and since we have seen that no differences games have been added in it before, we thought that this would be the best game to finish the day off with, a game which is entitled Kick Buttowski 6 Diff, where you will find the differences between great images taken from the Kick Buttowski show. Let us now explain how the game works, so that you can begin playing it immediately, and having a really awesome time! You have to find the six differences between each of the pictures, and click on them, getting 100 points in return each time. If you click where there are none, you lose 10 points. Not only that, but you also lose a life each time, and since you only have three at your disposal, be very careful. Also, remember that you are being timed, so give it your best to finish each level as quickly as possible each time. Wait no more, give this game a chance, and then let the fun begin, having fun like it is only possible here!

How to play?

Use the mouse.