Vase Smasher

Vase Smasher

★★★★★
5 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Vase Smasher?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

ðŸŽŪ Vase Smasher

Vase Smasher is one of the newest platform games we are delighted to showcase you today into the Addicting Games category on our website, a category of games which hopefully is going to become even better with the addition of this game, and something tells us that this is going to be the case, considering that this is a really interesting game, with a concept unlike any other games we have previously added into this category, so you are going to be in for a lot of fun, guaranteed! Let's see what it is you have to do exactly, so that you can start playing the game as soon as possible! Well, in order to move the character on the platforms you are going to use the four arrow keys, with your goal being to reach the vases, and then jump on them to get into them, which is going to crash them. When all have been smashed, you open up the portal which will take you to the next level. Sometimes you will have to use your crates in all sorts of ways in order to advance or smash the vases. Try to figure out the way to clear each level, and finish them all of the best gaming experience!

How to play?

Use the arrow keys.