Flying Shizuka

Flying Shizuka

★★★★★
9 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Flying Shizuka?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

ðŸŽŪ Flying Shizuka

Flying Shizuka is yet another great game we have just added into the Doraemon Games category from our website, where we are delighted that right now we get the chance to offer it to you all, considering that it is a game unlike any other games you might have played in this category in the past, so you should get yourself ready for a new and interesting experience, which is what we want all of our games to be, actually. This is a jumping game/bouncing game, whose format we will explain right now, so you can read it in case you have not played similar games before. Shizuka is going to be propelled forward by a jetpack, which you are going to control using the mouse, so that you ascend and descend properly, depending on what you need to do. Go along the track, flying, and capture all of the Nobitas to get points in return, but be very careful not to hit into obstacles or fall down, because that is going to mean losing the game for you, which we are sure you do not want to happen, right? Well, wait no more, try the game right now, and surely you are going to enjoy it greatly, just like we did!

How to play?

Use the mouse.