Raze 3

Raze 3

★★★★★
198 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Raze 3?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

Alien games, shooting games, and action games work very well together, which is why today we could not have missed the opportunity of sharing with you all the game called Raze 3, which is one of the newest Hacked Games we are very happy we could share with you all on our website, considering that the games in the category have always been played many times and received very well, so without a doubt the same thing is going to be true for this game as well. It is also a third game in a series, so you know it has to be good. Let us now explain how it works, so that you can start it immediately! You are going to have to arm yourself with weapons, with which you have to fight off against robots, aliens, monsters, zombies, and all sorts of other creatures, because otherwise they are going to kill you. With the money you earn by defeating all of these monsters, upgrade your warrior, so that you get way better with each new fight. Use the WASD keys to move, and the mouse to shoot. Start now, have a wonderful time, and make sure to stay with us, since more awesome games are on their way all day long!

How to play?

Use the WASD keys and the mouse.