Splashin' Bash

Splashin' Bash

★★★★★
14 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Splashin' Bash?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

ðŸŽŪ Splashin' Bash

Here we are with yet another amazing game belonging to the Barbie Games category from our website, which, as you can clearly see, is getting better with each new game that we bring you in it, because we have made sure to find some great games to offer you in it, games such as this one, called Splashin' Bash, where Barbie is going to go to the pool with her younger sister and swim and have all-around fun, and the great thing is that you get to take part in that as well. If you want to learn how to play the game, make sure that you read this description to the end! First you are going to pick a pool. Use the mouse to swim, and if you want to go faster, hold down the mouse button. Along the way, collect pool toys to get points, and make sure to stay away from any obstacles. Swim as fast as you can in order to get a really big score. Now you know how the game works and what you have to do in it, so nothing should hold you back from starting it right now, and make sure to come back tomorrow as well, when a bunch of other great new games will wait for you, just like every other day!

How to play?

Use the mouse.