Baby Strawberry Shortcake

Baby Strawberry Shortcake

★★★★★
13 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Baby Strawberry Shortcake?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Baby Strawberry Shortcake

We are very happy that right now we get the chance of returning to the Strawberry Shortcake Games category, where we have provided you all with lots of awesome games so far, something we plan on doing it a lot more, as long as there are awesome games to be offered into it, just like right now, when we grant you all the chance of playing Baby Strawberry Shortcake, which is a game you must play, since not that many baby games have been added into the category before. We will explain how it works right here and now, so do not hesitate reading this description to the end, carefully! Well, you are going to start off by washing the baby, since after playing all day, she is quite dirty and sweaty. The water, shampoon, shower gell, and other products you need to use are going to be on the screen, so use them by following the on-screen indications you receive from the arrows. The same you do for the second part of the game, where you dry the baby, and do its haircut. Finally, you get the chance of dressing up the baby in whatever way you want to, using the cute baby clothes available. Start right now, and enjoy!

How to play?

Use the mouse.