Paw Patrol Othello

Paw Patrol Othello

★★★★★
7 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Paw Patrol Othello?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

Welcome to Friv Games Today, where you are now about to play one of the most fun logic games that can be found in the Paw Patrol Games category here on our website, a game called Paw Patrol Othello. Othello Games online may not be very popular at the moment, but we are sure that smart kids all over the world would enjoy playing a game of othello, where we hope you will win against the computer! If you are not familiar with online othello games, we would like to use the following part of the description to teach you how to play the game! In Paw Patrol Othello there will be two characters dueling each other, and that is Skye and Everest. You are going to play for Everest, which means that you will use the red pieces. Using the mouse, you will put pieces on the board, in the spaces, and you will place them in empty spaces somewhere next to Skye's blue pieces. That is because you have to transform blue pieces into red pieces. You have to do that as good as possible, because the winner will be the one who at the end of the game has more pieces of their colour on the game screen. We wish you all good luck and all the best!

How to play?

Use the mouse.