Operation Tomy

Operation Tomy

★★★★★
12306 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Operation Tomy?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

ðŸŽŪ Operation Tomy

The Codename Kids Next Door Games category has been created on our website because we plan on bringing you lots and lots of awesome games in it, one more fun than the other one, and precisely for that reason today we are going to bring you not one, but three new awesome games in it, each of them highly recommended by our team, because we have made sure to play them all, and we only brought them over after we have had a great time with them. Since we already played this game, called Operation Tomy, we now want to invite you to read this description and learn what it is you have to do in it, as well as how! First of all, you need to know the controls you will be using, which are the arrow keys, which are used to control the jets on the machine that Tomy is using to fly around. What you have to do is land the ship in the spot necessary, and do it carefully and slowly, because bumping too hard into it means crashing and losing the game, which we are sure you do not want to happen, right? Good luck to you, and we hope to see some more of you here today so that you don't miss on any of our amazing games!

How to play?

Use the mouse.