Frenzy Hotel 2

Frenzy Hotel 2

★★★★★
36 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Frenzy Hotel 2?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Frenzy Hotel 2

Well, we did promise that there would be multiple new Hotel Games on our website today, so just in this moment we are happy to bring each and every one of you a game such as Frenzy Hotel 2, which we believe you are going to have a really great time with, since we can say the same thing of our own experience with it, that being the reason why we wanted it here in the first place, and something tells us you will not regret playing this game even in the least. Let's teach you how it works then, which will then help you play the game with ease, for sure! In this game, you and Debbie try your hardest to bring the hotel back on its feet, since it does not look great when you start. You are going to welcome the new guests that come in, take them to their room, and help them with all of the demands that they have. They will want to clean their clothes, to eat, room-service, and other requests, so make sure you accomplish everything. To interact with the screen, simply click on it where you need to do something, and you are going to do great, as long as you make the right decisions. Good luck, and we hope that everyone enjoys this game greatly!

How to play?

Use the mouse.