Pokemon Rescue

Pokemon Rescue

★★★★★
5 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Pokemon Rescue?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

We are back with new Pokemon Go Games for all of you, which is something we are certain you are very happy about, as Pokemon is currently the most popular game and franchise all over the world. Well, Pokemon Rescue is the name of the latest game we have added in the category today, and on our website, and if you love platform and skill games, then this is a game for you, definitely! Of course, we want to help you get more accustomed to the game, so let's give you a helping hand and show you how the game works, so that afterwards you can start playing it and have a lot of fun! In each level of the game, you will control Pikachu using the arrow keys, and you have to help him get from where he is to the pokeball, because only then can you advance to the next level. You will have to jump from platform to platform, so watch out so you don't fall down and lose one of your lives. Also, there are pokemon who you should not touch, but others you should, to get more money or some power-ups, but you can find about that more in the help section in the main menu of the game. We wish you all good luck, and hope you have a great time!

How to play?

Use the arrow keys.