Pokemon BMX

Pokemon BMX

★★★★★
7 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Pokemon BMX?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

We are trying to make the Pokemon Go Games category as diverse as possible, so it should come to no suprise that we have now added the game called Pokemon BMX, which is the first bycicle riding game of the category, and this format is not one you would think of first when you think of Pokemon Games. We assure you that the experience it provides is one you shouldn't miss, and that you will have a lot of fun with Ash, Piakchu and their bike, which is a BMX, which are some of the best and coolest bycicles ever. Now, let's see how you are going to play the game, shall we? You are going to control Ash on his bycicle using the arrow keys for movement and for orientation. You will have ten levels in the game, and in each one you have to reach the finish line. On the way, you have to collect as many pokeballs as you can in order to get points. Watch out for the ramps and the trickier places, because you only have three lives, so if you crash three times, you lose the game. We hope that won't happen, but instead you will score many points, and, of course, have a lot of fun playing this great game!

How to play?

Use the mouse.