Smurfs Baby Bathing

Smurfs Baby Bathing

★★★★★
3 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Smurfs Baby Bathing?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Smurfs Baby Bathing

The Smurfs take really good care of their babies, just like humans do as well, which is why we are not at all surprised that right now we could share with everyone here the new and fantastic game called Smurfs Baby Bathing, where acute and little baby Smurf has been playing around outside all day long, and because of that he has gotten quite dirty, which is why you will be the one to bath it and clean him up, since going to bed needs to be done when you are clean and proper. In case you are worried because you've never done anything like this before, don't be, because we will explain the process right now and here, so the game will be quite easy to play, trust us! First, you have the baby playing around, you give him a present, and make sure to help him with everything fast, or he gets upset. Fill the tub with water and then place the baby in it. After that, give him toys to play in the water, and use the soap, shower gel, as well as the shampoo to wash the body of the baby and its hair. Finally, dry him up, and then give him a new change of clothes for him to be able to go to bed. It is all as simple and fun as that, so let the fun start immediately, and don't wait around, since we've got even more crazy games coming for you, or we've already added them and they're ready for you to enjoy!

How to play?

Use the mouse.