Beyblade Masters of Mayhem

Beyblade Masters of Mayhem

★★★★★
38 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Beyblade Masters of Mayhem?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Beyblade Masters of Mayhem

It was high time for a brand new and awesome Beyblade game such as Beyblade Masters of Mayhem, another action-packed game featuring Gingka and his friends from the Metal Fusion Saga, as you give it your all in the Beystadium in order to defeat all of the other Beyblade masters that you are going to face since you want to help him become champion, isn't that right?

The first battle you will have is against another Beyblade that is called Argo, and you should know that as you keep advancing through the fights, each new opponent will be more powerful than the last one so that you improve and have a challenge, which is more fun. Use the mouse to drag over the Beyblade to the right and left until you are ready to launch it.

To select the power you click and drag the mouse on the Beyblade, drawing it back and then releasing it to get the power you want to have in your shot. Release, and then steer again if you want to. Your goal is to make the enemy Beyblade either stop moving before yours, or kick it out of the arena to win the match.

Now that you know how to enjoy this Beyblade battle game, nothing should prevent you from starting it right now, having fun like only on our website is possible!

How to play?

Use the mouse.