Magic Carpet Mayhem

Magic Carpet Mayhem

โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…
2 votes
โค๏ธ ๐Ÿ”

๐Ÿ˜ข You have problems playing Magic Carpet Mayhem?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! ๐Ÿ› ๏ธ
Come back in short time to play it! ๐Ÿค—

๐ŸŽฎ Magic Carpet Mayhem

Well, since the Russo children are magicians, it is only natural that they would have a magic carpet, a magic carpet which you now get the amazing chance to use, only by playing the game called Magic Carpet Mayhem which you find right on this page, and which we have added for your entertainment, in order to make sure you can continue having fun with these new favorite characters of yours. In this game, together with Justin and Max, you are going to take the magic carpet up for a spin, because they must learn to use it, and you must also have fun. Let's see what the game is all about, after which we hope you will start playing it immediately! Well, you are going to control your carpet using the arrow keys, having two kinds of controls to your choosing. Fly the carpet around New York, collecting the soda cans required for you to advance to the next level of the game, because only that way can you advance. You also need to do your best to finish with them before the time runs out, otherwise you lose the game. We hope you start playing this game now, and have a great time playing it!

How to play?

Use the arrow keys.