Wheely

Wheely

★★★★★
11 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Wheely?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Wheely

We have just created a category of Wheely Games online for our website, in which right now we are presenting you all the first game from the franchise, a game which is called Wheely, obviously, which is what started this series of eight amazing games, games which we are going to make sure that are going to be found on our website, since otherwise we would not have created the category in the first place, isn't that right? Well, if you have never before played Wheely Games, let's see how they works, so that you will have no problems playing it. To start the car, you have to click on it, and after that it is going to go by itself. What it is you have to do is click on the different levers and other objects along the way, in order to open up paths for the car, since otherwise it will not be able to advance. Once you reach the red flag, you will move on to the next level, where new challenges are going to await you. Just keep an eye out on the objects around, and you will find what it is you have to click on fast. What are you waiting for? Try this game right now, and surely you will have a great amount of fun!

How to play?

Use the mouse.