Miami Rex

Miami Rex

★★★★★
135 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Miami Rex?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

ðŸŽŪ Miami Rex

Miami Rex is not only one of the newest Dinosaur Games on our website, but also the first game added to the Yepi Games category, which we have created in order to offer you the best online Yepi Games in the world, since we know how much you love to play games from this website, so we thought we would share these games with you all as well. Like the title of the game says, here you are going to be able to stroll around Miami with a T-Rex, the most ferocious dinosaur ever, and we will give you the necessary instructions right now, so pay attention! You will use the W key to jump, the S one to crouch, and you move with A and D, to the left and right. To move the head of the dinosaur you will move the mouse, and you jump or shoot using the left mouse button. Before you start, you can customize the look of the dinosaur. Go around the location in each level, devouring anything that comes in your way, getting points each time you do it, but watch out for the humans who shoot at you, since you have a limited health bar. Since you surely understood how the game works, start it right now, and enjoy!

How to play?

Use the W,A,S,D keys, and the mouse.