Messy Violetta

Messy Violetta

★★★★★
6 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Messy Violetta?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

We hope you are ready to have fun playing Violetta Games once again on our website, where the best Disney Channel Games always find their home, because we want to provide you with the best content on the internet! That is the reason why we thought that adding the Messy Violetta game will be a terrific thing to do, and we are very sure you will have fun playing the game, as we have already played it, and we had the best time ever. Even stars like Violetta get dirty sometimes, for all sorts of reason, but that does not mean she stays dirty. Just like all civilized people, she cleans herself up, but in this game you will be the one to help her with it, as she is in a hurry, and with your help, things will go faster. Have no worry, as we are now going to explain to you how to play the game. To clean Violetta up, you will use the objects on the left side of the screen: pliers, a brush, soap, towels, medicinal alchool for her injuries. Click on each object, and then on Violetta where the arrow points, and you will be done in no time. You will also get points, so try to get the best score possible. Have fun!

How to play?

Use the mouse to play.