Dinosaur Land

Dinosaur Land

★★★★★
14 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Dinosaur Land?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Dinosaur Land

Well, we know for a fact that Dinosaur Games is one of the most popular categories of games that we currently have on our website, which is why we are very happy that right now we have the chance of offering you all the game called Dinosaur Land, which is a game we assume you are going to enjoy a lot, especially if you already love playing dinosaur games online, but even if you do not regularly play such games, we still invite you to check this one out, as it is totally worth it. Next up we are going to tell you more about how the game works, so we recommend that you read this to the end! You start by choosing your partner in the game, and your name. Then, you are going to need to find certain objects for each of the characters, with the list being shown at the bottom of the game screen. Look around the scene, with dinosaurs in it, and as fast as possible click on the objects when you see them, getting money in return. Do not waste too much time, do not click on dinosaurs, or things that are not required, because you might lose your lives, and we are sure that you do not want to, right? Good luck to everyone, and we hope you have fun!

How to play?

Use the mouse.