30 Days Honey

30 Days Honey

★★★★★
1 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing 30 Days Honey?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ 30 Days Honey

New farming games have not been added on our website in quite a while, so we are very happy that right now we get to bring you one such game, called Farm Bee, especially since bee games have not been that many on our website up until now, which is quite a shame, since we have a hunch that there are many of you who would love to play more such games, something that we are going to work more towards right now. In this next part of the description we will explain how you manage the bee farm in this game, so do not hesitate reading this description to the end, carefully! In 50 days, you need to try to collect as much money as possible. You are going to build bee houses, and then plant flowers, in order for the bees to make honey using them. Make sure that you have enough flowers for all of the bees, and to also clean their houses regularly, to make sure the production is going great. You need to take care of the bees, so that they give you lots of honey in return, and you get much money for it. Good luck to everyone, and if you are up for more great games, you know you can find them here, for free!

How to play?

Use the mouse.