Pony Birthday Cake

Pony Birthday Cake

★★★★★
7 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Pony Birthday Cake?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

The first of two My Little Pony Games that we are going to offer you today on our website has just been added for you, and it is a game which is called Pony Birthday Cake, and is one of the most recent cooking games that our website has the pleasure of offering you all! Pony Birthday Cake is a game which features Rainbow Dash from My Little Pony. She is not the pony that usuaslly goes around and cook or bake cakes, which is why she really needs your help to cook this birthday cake which she wants to give to her mother. After you are done reading the description and you will know what you have to do, we are sure you will encounter no problems, so after that you can start playing it with no problems. Before you can start cooking, you will need ingredients, which is you you will go to the supermarket and buy all that you need. You will have the list on the bottom side of the screen, and you look for them in the store, and pick them up. After that, you will go in the kitchen, where the cooking will start. Use the mouse to mix the ingredients just like the instructions on the game screen show you. That is all you need to know, so start playing!

How to play?

Use the mouse.