Crazy Mommy Mermaid Story

Crazy Mommy Mermaid Story

★★★★★
3 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Crazy Mommy Mermaid Story?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

ðŸŽŪ Crazy Mommy Mermaid Story

Crazy Mommy Mermaid Story is not only one of the newest mermaid games from our website, but it is also a game that manages to combine manicure games, with makeup games, and dress up games all in one, so without a doubt it is going to be one of the most popular games for girls that we have on our website today, and since we have really enjoyed playing it, we have a feeling that the same thing is going to be true of your own experience with it. Now, in this following part of the description, we explain what you have to do, after which we invite you to let the fun begin! First things off, go to the nails center, where you do the manicure for the girls, and when that is done with, it is time to apply the makeup on their faces. To do so, click where you are being shown on the screen, so that you do the manicure and makeup correctly, using the cosmetics on-screen. When all that is said and done comes the part where you dress up the mermaids for the party, so choose the clothes and accessories you like, mix and match them, and create an amazing look for each mermaid. Start now, and you won't regret it, trust us on that!

How to play?

Use the mouse.