Frenzy Hotel

Frenzy Hotel

★★★★★
26 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Frenzy Hotel?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Frenzy Hotel

The Hotel Games series is one of the latest ones we have created for our website, and we are very happy to have done so, since there are going to be many awesome games brought into it as often as possible, just like you can see we are doing today as well, when we start things off with the game called Frenzy Hotel, which is one of the best recent time-management games we have brought here, and which we highly recommend to each and every of our visitors. We will now explain how the game works, so make sure that you read this description to the end! The hotel that you and Debbie run in this game is in ruins at the start, so you have to work hard to get it back on its feet, and make it a successful one. You are going to welcome the new guests that come in, take them to their room, and help them with all of the demands that they have. They will want to clean their clothes, to eat, room-service, and other requests, so make sure you accomplish everything. To interact with the screen, simply click on it where you need to do something, and you are going to do great, as long as you make the right decisions. Good luck, as we hope you have a great time!

How to play?

Use the mouse.