Brainy Bad Day

Brainy Bad Day

★★★★★
2 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Brainy Bad Day?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Brainy Bad Day

The Smurfs are back with yet another new and exciting game for you all to enjoy on our website since this is a category that still has a lot to offer, and we're highly positive that just like you have enjoyed all the previous games we have added to it, you are also going to enjoy this one today, a game called Brainy Bad Day, which is one of the most interesting skill games we've had in this category so far, one we really hope you will not be missing out on. Have no worries about what you will be doing, since in this following part of the article we teach you everything you need to know, after which you should have no problems with the game at all, but enjoy it a great deal. A panel of Brainy with an open mouth is going to move to the left and right, and your goal is to throw ten balls into it, and you have to do it before the 30 seconds granted for that run out of you. You move your character using the mouse, and when you are in the right position, swipe forward to throw the ball. If you can hit the real Brainy, who will be lurking around, you are going to get extra points, so aim at him when encountered. It is that simple, so let the fun start right now, only here, and make sure that you stick around, since there is one more new game that we are sharing with you all today, and we would really love it if you were to give it a chance and have fun with it! Good luck at this one, and hopefully you will be checking out more of our The Smurfs Games, you are not going to regret it!

How to play?

Use the mouse.