Zootopia Memory

Zootopia Memory

★★★★★
0 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Zootopia Memory?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

Zootopia Memory is one of the latest game we have added into the Zootopia Games category, which we know that it is one of the best on our website, and coupled with the fact that it is a memory matching game, we are pretty sure that you are going to have a lot of fun with it, like it is always the case with this kind of games! Now, we knot that there have been many memory matching games added before on our website, but this one is the first to use this format, so even if you played them all before, this one will be something new. Reading the next part of the description will help you win the game, so pay attention to it! You will have 16 tiles on the game screen, with their face down, and on them there are going to be eight pairs of identical cards which you have to match. Click on two tiles to turn them around at once, and if they have the same image, they are removed. Like you have probably already figured it out, you win the game when you have matched all the identical pairs. The number of clicks that you make is going to be counted, and you are also timed, so try to be as fast as possible. Good luck to you all!

How to play?

Use the mouse.