Manic Mayhem

Manic Mayhem

★★★★★
0 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Manic Mayhem?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Manic Mayhem

Today we are going to offer you brand new Lilo and Stitch Games, and we are beginning with one of the best shooting games and skill games from this category, a game which is entitled Manic Mayhem and which our administrative team recommends to everyone, as we know that you are going to have a lot of fun in this game, helping Stitch escape from Gantu's ship. How do you do that? Well, you are going to help stitch blast his way out. We did so already by playing the game, so we guarantee a great time, and we will now explain what you have to do and how in this game. Shoot down the cannons by pressing the correct arrow keys at the right time. Miss any key, and the cannon is going to fire back, so be very careful. Also, remember to follow the beat, because timing is crucial in such a game, and if you do very good, you are going to enter the bonus round where you get to make even more points. What is there to wait for? Start this awesome game right now, have a lot of fun, and stay with us, because even more crazy awesome games will follow today here!

How to play?

Use the arrow keys.