Zootopia Burger

Zootopia Burger

★★★★★
3 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Zootopia Burger?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

It's time we have added for you a new free game in the Zootopia Games category, where you are now going to be able to play one of the most fun and easy hamburger cooking games online, a game which is called Zootopia Burger, where you have to help Nick Wilde to cook one of the most delicious burgers ever. You will be cooking this burger from scratch, adding every ingredient just like the recipe in the game says, so you will have a lot of fun for sure. The way in which you will be cooking will be all explained to you next, si it's advised to keep reading the description. After you press play, you will start the cooking. On the screen you will have the kitchen, with all the tools and ustensils for cooking, but also with the ingredients needed. You will receive instructions in written form, but for those who don't know english, clicking where the arrows on the screen point will do the trick. Follow each of the instructions carefully, but have no worry, as cooking this burger will be very easy and enjoyable. So, you should wait no more, and start cooking this delicious Zootopia Burger right now, only on www.friv-games-today.com!

How to play?

To cook the hamburger, use the mouse.