Gun Mayhem

Gun Mayhem

★★★★★
201 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Gun Mayhem?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Gun Mayhem

In our category of 4 Player Games we now want to invite you all to check out one of the best new shooting games multiplayer we have for this category, a game that is entitled Gun Mayhem, and which we believe is going to be very well received by all fans of boy games and action games from our website, because we are fans of this kind of game as well, and since we have really enjoyed it from start to finish, we knew that it had to be the next game to offer to you all here. From this next part of the description you will be able to learn what it is you have to do in the game, so keep on reading! You can choose to play between the next modes: campaign, custom game, challenges, or enter the weapon library. This is a game that can be played with up to four players, and you can see the controls in the options menu. The premise is very simple: shoot your enemies before they manage to shoot you, with the last one standing being the winner of the game. Pretty simple, right? Good luck we want to wish to you all, and to invite you to come back to our website all day long, because many awesome games will be provided to you all!

How to play?

Use the keyboard.