Rythm Revolution

Rythm Revolution

★★★★★
18 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Rythm Revolution?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

Advertisement

It's time to let the Rythm Revolution begin, only on www.friv-games-today.com, where right now we have added the game called Rythm Revolution, a game which we invite all of you to play, especially if you like music and dancing, which are two very important parts of this game. It's almost 3 o'clock on the last day of school, and children will be flowing out of schools to start their vacations. Unfortunately, the town is a real bore-o-rama. The dull duo of HP and Andreson have been turning the town grey. You don't want kids playing with broccoli, pencils, or briefcases, don't you? That is why in this game you will help Timmy, Wanda, and Cosmo to bring colour back into the city with rythm and magic, and we are now going to explain just how. First, pick a dull spot in Dimsdale. Use the left and right arrow keys to run in those directions, and the down arrow key to crouch. When the dynamic dull detector flashes green, press the space bar. You have to pick a spot to hide from HP and Anderson. When the spot is clear, make a move for it! Zap the dull things by pressing the correspondant keys when they go through arrow boxes. Save the whole town from dullnes, and have a great time, right now!

How to play?

Use the arrow keys and the space bar.