Muffy's Wardrobe

Muffy's Wardrobe

★★★★★
70 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Muffy's Wardrobe?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Muffy's Wardrobe

Muffy's Wardrobe is the final game we are offering you into the Arthur Games category for the day, and just like with the other games we have added into this category today, you are going to really enjoy this one as well, because there is simply no way not to have fun with the characters from this amazing animation. In this game, the focus goes on Arthur's sister, Muffy, who, like most girls, is really interested in fashion, so in this game, you will make sure she looks awesome. From the next part of the description you will find out more about what you have to do in the game, so keep reading! First, you select the occasion you want to dress up Muffy for: ballet, basketball, fishing, snowboarding, or the beach. Then, from her wardrobe, you can select four types of clothing: tops, bottoms, shoes, or extras. For each of them, choose a certain item, and make sure Muffy looks awesome for that specific occasion. It's no more complicated than that, and it is a really fun game, so we invite you to start playing it right now, and have an awesome time, only on www.friv-games-today.com!

How to play?

Use the mouse.