PJ Masks Pac-Man

PJ Masks Pac-Man

★★★★★
312 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing PJ Masks Pac-Man?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ PJ Masks Pac-Man

The PJ Masks Games category has not had any games in a while, so we are happy we are offering you one now, a pac-man game even, which is awesome because there have not been any pac-man games added in this category up until now, so all the fans of this show and it's characters are going to have a brand new experience, one we are sure you will not want to miss out on. Whether or not you like pacman games, we recommend you play this one, but first you should learn how to play it from this description! You are going to move your hero through the maze using the four arrow keys, and your goal will be to collect all of the white dots along the path, gaining points for each one you eat. There are four colored ghosts which are going to be following you, so do your best not to let them eat you, because if that happens three times, you lose the game. Also, the big, white, blinking dots are going to give you the ability to eat the ghosts, so get it and eat them, because you get even more points. What are you waiting for, then? Start the game now, and have fun!

How to play?

Use the arrow keys.